PF 2023

Zdravé nejen srdce a všechno dobré v novém roce. přeje Vaše kardiologie.