Skip to content

Služby

Na prvním místě je vždy důvěra pacienta

Portfolio našich služeb zahrnuje kompletní neinvazivní kardiologickou diagnostiku, v případě potřeby podrobnějšího invazivního došetření spolupracujeme s kardiocentry v Ústí nad Labem a v Praze.

Kardiologie

Kardiologická ambulance je k dispozici všem pacientům.
Provádějí se zde veškerá neinvazivní vyšetření v rámci oboru kardiologie. Pacient se může objednat telefonicky nebo osobně v ordinačních hodinách.
Pacienti jsou ošetřeni na základě předchozího objednání a doporučení praktického lékaře popřípadě jiného specialisty.
Výjimku tvoří akutní neodkladné případy.

Nabídka vyšetření

Komplexní kardiologické vyšetření

Pacienty, které přebereme do péče, ošetřujeme v těsné spolupráci s praktickým lékařem.

Komplexní kardiologické vyšetření

Další informace

Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku

Ambulantní přesné měření krevního tlaku v pravidelných intervalech.

Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku

Další informace

Zátěžová elektrokardiografie - ergometrie

Zátěžové vyšetření na bicyklu, při kterém se po celou dobu snímá a hodnotí EKG

Zátěžová elektrokardiografie - ergometrie

Další informace

Klidové EKG

Umožňuje zhodnocení klidového elektrokardiogramu jako základní internistické a kardiologické vyšetření s popisem a prognózou.

Klidové EKG

Další informace

Echokardiografické vyšetření

Jedná se o ultrazvukové vyšetření srdce specializované se zaměřením na chlopenní vady.

Echokardiografické vyšetření

Další informace

Test na nakloněné rovině - HUT test

Pomáhá odhalit příčinu závratí a poruch vědomí. Jedná se o test na nakloněné rovině.

Test na nakloněné rovině - HUT test

Další informace

Holterovo monitorování EKG

Ambulantní přesné měření krevního tlaku v pravidelných intervalech.

Holterovo monitorování EKG

Další informace

Zátěžové echokardiografické vyšetření

Vysoce specializované ultrazvukové vyšetření, které hodnotí funkci srdečních komor a chlopní během zátěže.

Zátěžové echokardiografické vyšetření

Další informace

Dopplerovské vyšetření periferních cév

Ultrazvukové vyšetření karotických tepen (krkavic) a femorálních (stehenních) tepen při podeření na stenosu (zúžení).

Dopplerovské vyšetření periferních cév

Další informace