Skip to content

Komplexní kardiologické vyšetření

Popis vyšetření

Pacienty, které přebereme do péče, ošetřujeme v těsné spolupráci s praktickým lékařem, popřípadě internistou či jiným interním specialistou. Společně si vyměňujeme informace (o prodělaných vyšetřeních). Kardiologická ambulance poskytuje specializovanou kardiologickou péči, která je plně zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami srdce a cév. V péči o nemocné s chronickými formami srdečních chorob připadá klíčová role spolupráci s praktickým lékařem a internistou. Klinické kontroly u stabilizovaných pacientů, vštěpování zásad sekundární prevence nemocným a jejich příbuzným a preskripce léků budou v kompetenci praktického lékaře.
Ve společné péči praktického lékaře a kardiologa budou nemocní se stabilními chronickými formami ischemické choroby srdeční, dyslipidémiemi a nemocní trpící jinými přidruženými chorobami. S praktickým lékařem a kardiologem úzce spolupracuje internista. Ten pečuje především o nemocné s hypertenzí a s chronickou ischemickou chorobou srdeční.

Před první návštěvou kardiologa

Vezměte s sebou doporučující zprávu k vyšetření a seznam aktuálních léků, které užíváte, včetně jejich dávkování.
Pokud přicházíte ke komlexnímu vyšetření a pokud Vám byla v posledních 6M odebrána krev v rámci preventivního či jiného vyšetření, vezměte s sebou výsledky.
Pokud přicházíte ke specializovanému vyšetření, které vyžaduje přípravu, přečtěte si podrobně, na jakou dobu jste objednán(a), zda máte být nalačno nebo které léky máte před vyšetřením vysadit.

Kompletní nabídka vyšetření

Vyberte si ze široké nabídky našich odborných vyšetření a informujte se o volném termínu pomocí našeho formuláře.