Skip to content

Zátěžové echokardiografické vyšetření

Popis vyšetření

Vysoce specializované ultrazvukové vyšetření, které hodnotí funkci srdečních komor a chlopní během zátěže. Zátěž je vyprovokována infusí léku do žíly, která vede k urychlení srdečního rytmu a ke změnám stažlivosti srdečních komor. Tyto změny jsou vidět na ultrazvuku. Na základě tohoto vyšetření je možné rozhodnout o Vaší diagnose, určit riziko event. vážné srdeční příhody v budoucnosti, zjistit životaschopnost přesného úseku srdeční svaloviny, popřípadě se vyjádřit k tíži chlopenní vady a hypertenze.

Test trvá celkem cca 60 minut, samotná zátěž asi 15 minut. Po ní se srdeční rytmus rychle vrací ke klidovým hodnotám, pro bezpečnost je pacient ještě asi 30 minut v ordinaci sledován.

Příprava! Před vyšetřením nesmí pacient 4 hodiny jíst ani pít! Většinou je třeba 1-2 dny před vyšetřením dle poločasu léku a dle možností (diagnosa) vysadit betablokátory a verapamil, které zabraňují dosáhnout potřebné srdeční frekvence, dále vysadit nitráty, pokud je pacient indikován k diagnostickému testu.
V nejasných případech je lépe se telefonicky domluvit, aby mohlo být provedeno validní a přínosné vyšetření. Pokud se nepodaří dosáhnout maximální srdeční frekvence, je vyšetření většinou nediagnostické.

Před první návštěvou kardiologa

Vezměte s sebou doporučující zprávu k vyšetření a seznam aktuálních léků, které užíváte, včetně jejich dávkování.
Pokud přicházíte ke komlexnímu vyšetření a pokud Vám byla v posledních 6M odebrána krev v rámci preventivního či jiného vyšetření, vezměte s sebou výsledky.
Pokud přicházíte ke specializovanému vyšetření, které vyžaduje přípravu, přečtěte si podrobně, na jakou dobu jste objednán(a), zda máte být nalačno nebo které léky máte před vyšetřením vysadit.

Kompletní nabídka vyšetření

Vyberte si ze široké nabídky našich odborných vyšetření a informujte se o volném termínu pomocí našeho formuláře.